Στην υπογραφή συμβολαίου ανάληψης έργου με την Société Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa) προχώρησε η Power Projects Sanayi İnşaat Ticaret Limited Şirketi (Power Projects Limited) η τουρκική θυγατρική εταιρεία της ΜΕΤΚΑ.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο έργο που αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ στην Αλγερία, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη σε μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της περιοχής.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου έργου είναι τα ακόλουθα:

1. Αναθέτων Φορέας Société Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa). Η SPE ανήκει στον Όμιλο Sonelgaz, το μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της Αλγερίας.

2. Περιγραφή Έργου Το έργο αφορά σε μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 24 αεροστροβίλων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 481,7 MW σε τοπικές συνθήκες. Το αντικείμενο έργου της ΜΕΤΚΑ περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 24 κινητών συστοιχιών βοηθητικών συστημάτων (Balance of Plant). Οι μονάδες αυτές θα εγκατασταθούν σε 2 τοποθεσίες στην Αλγερία. 3

3.
Αξία Έργου Η συνολική αξία του συμβολαίου για την Power Projects Limited είναι $210.840.000.

4. Χρονοδιάγραμμα Έργου: Το έργο θα υλοποιηθεί με ταχεία διαδικασία (fast-track), με στόχο να τεθεί σε εμπορική λειτουργία το πρώτο εξάμηνο του 2013.