Διευκρινίσεις για το θέμα της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ» παραχωρεί σε σχετική της ανακοίνωση η Εθνική Τράπεζα, με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου.

Ειδικότερα, η τράπεζα αναφέρει τα εξής: «Η ΕΤΕ απέστειλε σε όλους τους συναρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων και τον αρμόδιο “καθ’ ύλην Υφυπουργό του ΥΠΕΚΑ“, εξώδικες δηλώσεις με τις οποίες, απλώς, τους ενημέρωνε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του εργοστασίου στη Λάρυμνα και της εκτάσεως των 1.400 στρεμμάτων επί της οποίας έχει ανεγερθεί, ώστε να μη συμπεριληφθούν, προφανώς από λαθεμένη ενημέρωση, εκτίμηση και πλημμελή έρευνα στα επιστρεπτέα στο Δημόσιο μετά τη λήξη της μίσθωσης περιουσιακά στοιχεία. Η ενέργεια αυτή δεν αποτελούσε τίποτα περισσότερο από μια απλή ενημέρωση που είχε σκοπό την αποφυγή μελλοντικής άσκοπης αντιδικίας με το Δημόσιο για το ανωτέρω θέμα, αλλά και τη στοιχειώδη προστασία των συμφερόντων της Τράπεζας και των μετόχων της. Ταυτόχρονα, όμως, προστάτευε και την αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου έναντι των υποψήφιων επενδυτών από την τυχόν προσφορά σ’ αυτούς ενός περιουσιακού στοιχείου που προφανώς δεν του ανήκει».