Πρόστιμα συνολικού ύψους 317.000 ευρώ επέβαλε, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσία, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή:

- Επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους € 160.000 για παράβαση των διατάξεων περί  χειραγώγησης  επί της μετοχής  της εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ», σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3340/2005, κατά το διάστημα από 14.3.2008 έως 19.5.2008.  Τα πρόστιμα επιμερίζονται ως εξής: € 50.000 στον κ. Χατζηδάκη Χαράλαμπο, € 40.000  στον κ. Λοβέρδο Σπυρίδωνα, €30.000 στον κ. Καραλή Σπυρίδωνα και €10.000 στην εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ», η οποία κατά την εν λόγω περίοδο διενεργούσε αγορές ιδίων μετοχών. Για την ίδια υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους € 30.000 στην εταιρία Alpha Finance ΑΧΕΠΕΥ, διότι δεν έλαβε προληπτικά μέτρα για την αποτροπή της ανωτέρω παραβατικής συμπεριφοράς, όπως προβλέπει ο νόμος.
 
- Επέβαλε πρόστιμα σε εισηγμένες εταιρείες διότι δεν προέβησαν έγκαιρα σε δημοσιοποίηση μεταβολών σχετικά με τις ήδη δημοσιοποιημένες προβλέψεις τους για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2008, κατά παράβαση του ν. 3340/2005. Ειδικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο € 40.000 στην «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ», €40.000 στην «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ», €30.000 στην «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ», € 15.000 στην «INFORM ΛΥΚΟΣ ΑΕ»  €7.000 στην «ΚΑΕ ΑΕ» και € 5.000 στην «ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ». Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις οι αποκλίσεις σημειώθηκαν στα εταιρικά και όχι στα ενοποιημένα αποτελέσματα.

- Επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στην εταιρία «INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ» για παραβάσεις της νομοθεσίας σχετικά με ζητήματα εσωτερικού ελέγχου και οργανωτικής επάρκειας.
 
Ακόμη, η Επιτροπή:
 
- Ανέστειλε την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων την Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2012, καθώς, κατά την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα λειτουργήσει το Χρηματιστήριο Αθηνών και ορισμένα αλλοδαπά Χρηματιστήρια.
 
- Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
- Ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» για τη δημόσια προσφορά νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
 
- Ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας της εταιρείας «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΕΠΕΥ» μετά από αίτημα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.