Πράσινο φως δόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η συγχώνευση της εισηγμένης εταιρείας Αλουμύλ Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ και της θυγατρικής εταιρείας Αλουσύς Εξαρτήματα Συστημάτων Αλουμινίου ΑΕ.

Η διαδικασία προβλέπει απορρόφηση της θυγατρικής από την μητρική Αλουμύλ.