Τους 53 χιλιάδες υπερέβη ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012.

Βάσει έρευνας του εργατικού δυναμικού της στατιστικής υπηρεσίας, οι άνεργοι παρουσίασαν αύξηση φθάνοντας στον αριθμό των 53.400, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,1% του εργατικού δυναμικού, συγκριτικά με το 11,3% του προηγούμενου τρίμηνο υκαι 7,8 του αντίστοιχο τρίμηνου του 2011.

Ακόμη, υψηλό είναι το ποσοστό ανεργίας στους νέους από 15 έως 24 ετών, αφού έφθασε το 26,4% του ενεργού εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών, από 25,9% το προηγούμενο τρίμηνο και 22,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.