Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης και τρίτης εταιρείας από την πρώτη.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργείου, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Στ. Κομνηνός, αυτή θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από τις υπηρεσίες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Επιμελητηρίου Ευβοίας και η καταχώριση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε.& Γ.Ε.ΜΗ.).