Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «RILKEN Βιομηχανία Καλλυντικών προϊόντων Ανώνυμος Εταιρεία» και «HENKEL ΕΛΛΑΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» με εξαγορά της πρώτης εταιρείας από την δεύτερη.

Η απόφαση αυτή, την οποία υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Στ. Κομνηνός, θα καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από τις υπηρεσίες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Αυτοτελούς Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ανακοίνωση της καταχώρισης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε.& Γ.Ε.ΜΗ.).