Πλεόνασμα 582 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 105 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, παρουσίασε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Οκτώβριο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ).


Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 157 εκατ. ευρώ ή 18,6% και στη μικρότερη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 52 εκατ. ευρώ ή 33%. Η μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 11,2%, ενώ οι αφίξεις μειώθηκαν επίσης κατά 8,3%.
 

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνεισέφεραν κατά 36,3% στην κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και αποτέλεσαν το 52,1% του συνόλου των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
 

Την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 8.193 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 37 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, κατά 406 εκατ. ευρώ ή 4% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011, σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 368 εκατ. ευρώ ή 18,9%. H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 5,5%, που εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά 1,6% της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης.
 

Σημειώνεται, τέλος, ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 59,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 47,5% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.
 

Από τα στοιχεία της ΤτΕ προκύπτει, επίσης, ότι τον Οκτώβριο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 18,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση κατά 25,4% ή 76 εκατ. ευρώ που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της ΕΕ των 27, ενώ σημειώθηκε παράλληλα και μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27 κατά 14,8%.
 

Εν τω μεταξύ, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Οκτώβριο 2012 διαμορφώθηκε στις 1.311 χιλ. ταξιδιώτες παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 42,9% και της αύξησης των αφίξεων από τις λοιπές χώρες εκτός της ΕΕ των 27 κατά 66,3%.
 

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012 μειώθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε στις 14.794 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 15.659 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Πηγή: naftemporiki.gr