Σήμερα προπληρώνονται από τον ΟΑΕΔ τα επιδόματα ανεργίας που καταβάλλονται κανονικά από 24/12/2012 έως και 02/01/2013.
Δεν απαιτείται η προσέλευση των δικαιούχων στις υπηρεσίες του Οργανισμού, καθώς οι πιστώσεις θα γίνουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Παραμένει πάντως η υποχρέωση αυτοπρόσωπης παρουσίας για όσους δικαιούχους έχει προσδιοριστεί η παραπάνω περίοδος κατά την έγγραφή τους.