Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον µήνα Οκτώβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.707,1 εκατ. ευρώ (3.501,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.483,3 εκατ. ευρώ (3.393,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας αύξηση, σε αξία κατά 9,0%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά τον µήνα Οκτώβριο 2012 ανήλθε στο ποσό των 1.507,2 εκατ. ευρώ (1.961,2 εκατ. δολάρια) έναντι 1.343,5 εκατ. ευρώ (1.846,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2011 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 12,2%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το µήνα Οκτώβριο 2012 ανήλθε σε 1.199,9 εκατ. ευρώ (1.540,3 εκατ. δολάρια) έναντι 1.139,8 εκατ. ευρώ (1.546,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,3%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 25.258,7 εκατ. ευρώ (32.330,2 εκατ. δολάρια) έναντι 27.138,9 εκατ. ευρώ (37.951,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2011, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 6,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 14.014,8 εκατ. ευρώ (18.040,8 εκατ. δολάρια) έναντι 13.168,2 εκατ. ευρώ (18.536,7 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2011, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 6,4%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2012 ανήλθε σε 11.243,9 εκατ. ευρώ (14.289,4 εκατ. δολάρια) έναντι 13.970,7 εκατ. ευρώ (19.414,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2011, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 19,5%.

Πληροφορίες για τα πετρελαιοειδή δεν περιλαµβάνονται λόγω αναθεώρησης της αντίστοιχης χρονολογικής σειράς, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η αναθεώρηση της χρονολογικής σειράς αποσκοπεί στην ενσωµάτωση αναθεωρηµένων πρωτογενών στοιχείων, τα οποία διαβιβάστηκαν πρόσφατα από τις Τελωνειακές Αρχές.