Επιστολή προς τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, απέστειλε η ΕΣΕΕ, εκφράζοντας τις θέσεις και τις προτάσεις του εμπορικού κόσμου για το νέο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις της ΕΣΕΕ ανταποκρίνονται στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς και όχι σε θεωρητικούς πειραματισμούς των συμβούλων των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, το ελληνικό εμπόριο ελπίζει στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού έτσι ώστε ο ίδιος προσωπικά να έχει τον τελευταίο λόγο, σημειώνει η ΕΣΕΕ στην ανακοίνωσή της.

Ακόμη, στην επιστολή της, η ΕΣΕΕ ζητεί από τον πρωθυπουργό την προσωπική του παρέμβαση για το εξαιρετικά φλέγον ζήτημα του ορισμού και της προστασίας της «εντός της κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης». 

Ειδικότερα, με το σχέδιο της τροπολογίας που εκπόνησε η ΕΣΕΕ, θα διενεργείται «αυτόματη» ρύθμιση των λήξιπρόθεσμων οφειλών, βάσει των υφιστάμενων φορολογικών και ασφαλικών ρυθμίσεων, ενώ θα «παγώνουν» προσωρινά τα μέτρα καταδίωξης κατά των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. 

Η υλοποίηση της πρότασης αυτής, που δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, σημαίνει πολλά για τους μικρομεσαίους που λόγω μεγέθους και κόστους δεν μπορούν να ενταχθούν στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ θα βοηθήσει αποτελεσματικά χιλιάδες ΜΜε να αποκτήσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και την απαιτούμενη ρευστότητα ώστε να συνεχίσουν την λειτουργία τους. Συν τοις άλλοις, θα αυξήσει τα έσοδα στα δημόσια και ασφαλιστικά ταμεία αλλά και προς τις τράπεζες για δανειακές υποχρεώσεις κεφαλαίου κίνησης και αγοράς επαγγελματικής στέγης.