Ελεγκτική ομάδα από δημοσιονομικούς ελεγκτές του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους συγκροτήθηκε -κατά προτεραιότητα- σήμερα, 27 Δεκεμβρίου, αναλαμβάνοντας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το έργο του ελέγχου του ΕΟΤ.

Αυτό καταγράφεται σε ανακοίνωση εκδοθείσα από το γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα.