Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για την αναβάθμιση αντοχής του χερσαίου τμήματος του διαδρόμου 10-28 του κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος της αναβάθμισης του αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» που αποσκοπεί στην επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου προσαπογειώσεων αεροσκαφών 10-28 και του παράλληλου τροχοδρόμου κατά 1000μ προς τη θάλασσα. Έτσι ώστε ο νέος εκτεταμένος διάδρομος (συνολικού μήκους 3.440μ) που θα προκύψει να διαθέτει ομοιόμορφη αντοχή και γεωμετρικά χαρακτηριστικά και να είναι ικανός για  την εξυπηρέτηση διηπειρωτικών πτήσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 38.745.000 ευρώ και στο διαγωνισμό μετείχαν επτά τεχνικές εταιρείες. Ανάδοχος ανεδείχθη η ΕΤΕΘ ΑΕ με μέση έκπτωση 40,18% και οικονομική προσφορά 25.188.398,41 ευρώ. 

Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 600 ημέρες και η χρηματοδότησή του είναι εξασφαλισμένη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας».

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Σταύρος Καλογιάννης. δήλωσε: «Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης είναι μείζονος σημασίας για τη λειτουργία και την ανάπτυξη όχι μόνο της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της Μακεδονίας. Το συγκεκριμένο νέο έργο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες μελλοντικές απαιτήσεις, συνεχίζοντας να παρέχει υπηρεσίες αυξημένης ασφάλειας».