Στα 40 δισ. ευρώ περίπου φτάνουν οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 2012-2014 σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία περιλαμβάνει τη διαγνωστική μελέτη της Blackrock η οποία υπολογίζει σε βάθος τριετίας τις επισφάλειες των τραπεζών στα δανειακά χαρτοφυλάκια.

Συγκεκριμένα απαιτείται ενίσχυση 27,45 δισ. ευρώ τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, ALPHA, Eurobank, Πειραιώς), ώστε ο δείκτης των βασικών εποπτικών κεφαλαίων να ανέβει στο επίπεδο του 9%  και να παραμείνει πάνω από αυτό το όριο την περίοδο 2013-2014.

Η Εθνική Τράπεζα θα χρειαστεί 9,7 δισ., η Αlpha Bank 4,6 δισ., η  Eurobanκ 5,8 δισ., η Πειραιώς 7,35-7,5 δισ., η Αγροτική Τράπεζα 6,7 δισ. και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 4,5 δισ.

Οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εμπορικής και της Αγροτικής, έχουν καλυφθεί από την Credit Agricole και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ οι πόροι που θα διατεθούν από τη δανειακή σύμβαση (50 δισ. ευρώ) για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών κρίνονται επαρκείς, καθώς προβλέπεται και η δημιουργία ενός «αποθέματος ασφαλείας» 5 δισ. ευρώ (το οποίο έχει μειωθεί κατά περίπου 1,5 δισ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς ομολόγων). Η ΤτΕ επισημαίνει ότι με την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο, θα στηριχθεί η ελληνική οικονομία.

Από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει εξάλλου ότι οι συνολικές ακαθάριστες αναμενόμενες ζημίες από τον λεγόμενο πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή από τα περίφημα κόκκινα δάνεια φθάνουν τα 46,8 δισ. ευρώ, με τις προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνονται στα 24,7 δισ. ευρώ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος για να προσδιορίσει τα ποσά έλαβε υπόψη τις απώλειες από το «κούρεμα» των ομολόγων, όπως και το δυσμενέστερο σενάριο της Blackrock  για τις επισφάλειες που θα παρουσιάσουν τα δανειακά χαρτοφυλάκια.

Η ΤτΕ σημειώνει ότι η εκπόνηση και δημοσίευση της Έκθεσης ικανοποιεί μία από τις δεσμεύσεις του Μνημονίου. Στη μελέτη αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρείχαν σχετική καθοδήγηση, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέπεια με τους στόχους του Προγράμματος Στήριξης.

«Πρωταρχικός σκοπός της συνολικής στρατηγικής είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου και επαρκώς κεφαλαιοποιημένου τραπεζικού τομέα, που θα αποκαταστήσει σταδιακά την εμπιστοσύνη των καταθετών και των αγορών. Η βελτίωση της κεφαλαιακής θέσης και της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών θα τους επιτρέψει, μεσοπρόθεσμα, να συμβάλλουν ουσιαστικά στη χρηματοδότηση και ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας» επισημαίνεται.

Διαβάστε την Έκθεση Ανακεφαλαιοποίησης

Διαβάστε την Έκθεση της BlackRock