Στο διορισμό της Blackrock ως συμβούλου προχωρεί εκτός απρόοπτου η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με στόχο την ενδελεχή εξέταση των αποτελεσμάτων των διαγνωστικών ελέγχων της Pimco και την παροχή τεχνογνωσίας για τα πλάνα ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης των κυπριακών τραπεζών.
Σύμφωνα με κυπριακά Μέσα Ενημέρωσης, η κυπριακή εποπτική αρχή αναμένεται να είναι σε θέση σήμερα να ανακοινώσει το διορισμό των εξωτερικών συμβούλων, μετά από σχετική ενημέρωση της συντονιστικής επιτροπής που διόρισε την Pimco και η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους μελλοντικούς πιστωτές της Κύπρου.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατέληξε στην επιλογή της Blackrock μετά από αξιολόγηση μικρού αριθμού ξένων συμβούλων με εξειδίκευση στο θέμα των διαγνωστικών ελέγχων και της ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών.

Η Blackrock θα λειτουργήσει επικουρικά τόσο στο θέμα των διαγνωστικών ελέγχων όσο και στο θέμα των κεφαλαιακών και επιχειρησιακών σχεδιασμών των τραπεζών.

Εντός του 2013 οι τράπεζες θα κληθούν να αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια από ιδιώτες ή από το μηχανισμό στήριξης, και να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση των εργασιών τους, για να είναι σε θέση να αποπληρώσουν τους πιστωτές.


Πηγή: in.gr