Αντιμέτωπα με αυτόματες περικοπές δαπανών σε περίπτωση δημοσιονομικών αποκλίσεων άνω του 10% σε τριμηνιαία βάση και επόπτες αν οι αποκλίσεις διευρυνθούν για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο θα βρεθούν υπουργεία, νοσοκομεία, ασφαλιστικά Ταμεία, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ.
Το δημοσιονομικό χαλινάρι που επιδιώκει να βάλει το ΓΛΚ σε υπουργεία, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, νοσοκομεία ΕΣΥ, πανεπιστημιακά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα, ακόμα και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, αποτυπώνεται ανάγλυφα στην εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2013 που εστάλη σε κάθε επιχορηγούμενο από τον προϋπολογισμό φορέα και εξειδικεύεται σε απόφαση του κ. Σταϊκούρα.
  
Σύμφωνα με «Τα Νέα», με την απόφαση αυτή δίνεται περιθώριο έως τις 31 Δεκεμβρίου στους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων των οικονομικών υπηρεσιών των προαναφερόμενων φορέων να καταρτίσουν μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του τακτικού τους προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τριμηνιαία ανώτατα όρια δαπανών. 

Αν το ΓΛΚ διαπιστώνει αποκλίσεις πλέον του 10% σε σχέση με τους στόχους σε επίπεδο τριμήνου, η πρώτη ποινή θα είναι αυτόματες και ισόποσες περικοπές δαπανών. Αν το πρόβλημα, αντί να διορθωθεί, επιδεινωθεί και οι αποκλίσεις άνω του 10% εξακολουθούν για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, τότε όπως προβλέπεται σε πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου θα τοποθετούνται επόπτες. 

Ειδική αναφορά γίνεται σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και δαπάνες για υπερωρίες, αποζημιώσεις για συμβούλια και επιτροπές ή μετακινήσεις εκτός έδρας, όπου τα προηγούμενα χρόνια είχαν εντοπιστεί μεγάλες υπερβάσεις. 

Στην απόφαση ορίζεται ότι κάθε τέτοια δαπάνη θα περνά πρώτα από το κόσκινο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου, ενώ για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τονίζεται ότι αφενός θα πρέπει να παρακολουθείται στενά η πορεία αποπληρωμής τους, αφετέρου θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε να μη δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πηγή: in.gr