Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για τις μετοχές της Rilken είναι η σημερινή καθώς καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) του υπουργείου Ανάπτυξης η απόφαση της συγχώνευσης της εταιρείας δια της εξαγοράς της από τη Henkel Ελλάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Rilken, οι μετοχές της εταιρείας διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Henkel Ελλάς, αφενός μεν, υποκαθιστά εκ του νόμου την εταιρεία στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της, αφετέρου δε, υποχρεούται να καταβάλλει στους μετόχους της εταιρείας το αντίτιμο των δικαιωμάτων τους, ήτοι 3,65 ευρώ ανά μετοχή.

Η καταβολή του αντιτίμου από τη Henkel Ελλάς θα ξεκινήσει από τις 7/1/2013 μέσω των καταστημάτων της Eurobank Ergasias.