Μόνο με το «δεξί» δεν θα μπει το νέο έτος για μισθωτούς και συνταξούχους, αφού από το 2013 θα τεθούν σε ισχύ οι περικοπές των μισθών που προβλέπει το νέο μνημόνιο, μέσω των αυξήσεων των φόρων.


Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα υποστούν κρατήσεις στους μισθούς τους που αγγίζουν ακόμη και τα 104 ευρώ επιπλέον σε σχέση με αυτές του 2012, ενώ η μηνιαία παρακράτηση σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους σε περιπτώσεις που έχουν δύο παιδιά θα φτάσει ακόμη και τα 137 ευρώ επιπλέον. 

Για παράδειγμα, εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέαχωρίς παιδιά που λαμβάνει μισθό 2.857,14 ευρώ θα υποστεί παρακράτηση ύψους 767,75 ευρώ όταν η παρακράτηση πέρυσι ανέρχονταν σε 677,69 ευρώ. Αντιθέτως για όσους λαμβάνουν μισθό 1.142,86 ευρώ οι παρακρατήσεις διατηρούνται στα 111,34 ευρώ, ενώ για όσους λαμβάνουν μισθό 1.428,57 ευρώ οι κρατήσεις μειώνονται κατά 8 ευρώ στα 176,11 ευρώ από 184,55 ευρώ που ήταν το 2012. 

Για έναν εργαζόμενο με ένα παιδί που λαμβάνει μισθό 2.857,14 ευρώ οι κρατήσεις αυξάνονται κατά 104,1 ευρώ στα 767,75 ευρώ από 663,62 ευρώ που ήταν το 2012, ενώ για κάποιον που έχει δύο παιδιά και λαμβάνει μισθό 857,14 ευρώ οι κρατήσεις αυξάνονται κατά 16,89 ευρώ στα 37,99 ευρώ από 21,11 ευρώ. 

Στον δημόσιο τομέα, οι μεγαλύτερες κρατήσεις αφορούν στους υψηλόμισθους και συγκεκριμένα για υπάλληλο χωρίς παιδιά που λαμβάνει μισθό 3.333,33 ευρώ οι κρατήσεις ανέρχονται στα 895,71 ευρώ αυξημένες κατά 105 ευρώ σε σύγκριση με το 2012 όπου ήταν στα 790,64 ευρώ. 

Για εργαζόμενο με ένα παιδί που λαμβάνει μισθό 1.250 ευρώ οι κρατήσεις ανέρχονται στα 111 ευρώ από 97,87 ευρώ, ενώ για εργαζόμενο με δύο παιδιά που λαμβάνει 1.666,67 ευρώ οι κρατήσεις ανέρχονται στα 205,46 ευρώ από 182,48 ευρώ το 2012.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες με τις κρατήσεις: