Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης για τους εργαζόμενους της Τράπεζας στην Ελλάδα, έχει ανακοινώσει η Cyprus Popular Bank, μέσα στα πλαίσια των ενεργειών που απαιτούνται με βάση το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και την αναδιοργάνωση των εργασιών της, όπως επιβεβαιώνει σε σχετική της ανακοίνωση, κατόπιν υπόδειξης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου σε σχέση με δημοσιεύματα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Τράπεζα δεν έχει πάρει απόφαση για οποιοδήποτε νέο σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης του προσωπικού της Κύπρου. Σε περίπτωση που θα προχωρήσει με τέτοιο σχέδιο θα το πράξει με βάση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και αφού προηγηθεί διαβούλευση με την ΕΤΥΚ.

Από την αρχή του έτους η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε αναδιοργάνωση του δικτύου καταστημάτων της, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του δικτύου καταστημάτων της στην Κύπρο και Ελλάδα κατά 23 και 41 αντίστοιχα, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Σήμερα η Τράπεζα διατηρεί 93 καταστήματα στην Κύπρο και 131 καταστήματα στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση των προνοιών του Υπουργικού Διατάγματος και του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των εργασιών της, το οποίο βρίσκεται υπό διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και προνοεί περαιτέρω αναδιάρθρωση του δικτύου καταστημάτων της και περαιτέρω περιορισμό των κόστων.