Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών» και «ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ- Ανώνυμη Εταιρεία Οικιστικής Ανάπτυξης», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη.

Η απόφαση καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο από τις υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και ανακοίνωση της καταχώρισης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε.- Ε.Π.Ε.& Γ.Ε.ΜΗ.).

Το αντίστοιχο ισχύει και στη συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής, Εμπορίας και Αντιπροσωπείας Τυπογραφικών Μελανών και Χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ» και «DFH DRUCKFARBEN Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Μελανιών και Χρωμάτων» με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, η οποία επίσης εγκρίθηκε από το υπουργείο.