Κοινό ομολογιακό δάνειο, συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ, με ομολογιούχο δανειστή την EFG Eurobank Ergasias και λήξεως την 30.4.2014, υπέγραψε η Σιδενόρ στις 27.12.2012.
Σκοπός του δανείου είναι η αναχρηματοδότηση μέρους των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας.