Σημαντικές μειώσεις στους βασικούς τους μισθούς και στα επιδόματα θα υποστούν από την 1η Ιανουαρίου ένστολοι, δικαστικοί, γιατροί του ΕΣΥ, πανεπιστημιακοί, διπλωματικοί και αρχιερείς που εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια.

Η μείωση είναι αναδρομική, από 1ης Αυγούστου 2012. Η παρακράτηση των αναδρομικών μειώσεων του 2012 θα γίνει σε μία έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ανάλογα με το ποσό.

Οι παρακρατήσεις από τη μισθοδοσία ή τη σύνταξη, θα γίνονται ως εξής:

 • Για ποσά έως 100 ευρώ εφάπαξ
 • Για ποσά έως 250 ευρώ, σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 • Για ποσά έως 500 ευρώ, σε τρεις ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 • Για ποσά έως 750 ευρώ, σε τέσσερις ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 • Για ποσά έως 1.000 ευρώ, σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 • Για ποσά έως 1.500 ευρώ, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 • Για ποσά έως 2.000 ευρώ, σε επτά ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 • Για ποσά έως 2.500 ευρώ, σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 • Για ποσά έως 3.000 ευρώ, σε εννιά ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 • Για ποσά έως 4.000 ευρώ, σε δέκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 • Για ποσά έως 5.000 ευρώ, σε έντεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
 • Για ποσά άνω των 5.000 ευρώ, σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα ποσά αναφέρονται σε αυτά που προκύπτουν από τις μεικτές αποδοχές ή τη μεικτή σύνταξη του υπαλλήλου, λειτουργού, στρατιωτικού ή συνταξιούχου, αφαιρουμένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.

Παράλληλα, το ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ, με αποτέλεσμα οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ να χάνουν πάνω από το 25% των αποδοχών τους. Παράλληλα, θα κοπούν και όλα τα τυχόν ειδικά επιδόματα και πριμ που λάμβαναν.


Πηγή: in.gr