Έφεση κατά της απόφασης 1377/26-11-2012 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση της εταιρείας «ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.» για επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής με την πλειοψηφία των πιστωτών της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 99 του Ν.3688/07, κατατέθηκε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η δικάσιμος για τη συζήτηση της Έφεσης ενώπιον του Εφετείου ορίσθηκε η 10η Ιανουαρίου 2013.