Την παραίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο της Alapis υπέβαλλε ταπό την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ο κ. Ευάγγελος Λώλας.