Συνεχή αύξηση παρουσιάζουν τα κρούσματα νοθείας στα πρατήρια καυσίμων, με την τρόικα να θέτει την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου ως προαπαιτούμενο για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της Ελλάδας.


Η κυβέρνηση εκτιμά ότι με την υιοθέτηση νέων μεθόδων ελέγχου θα περιοριστεί το φαινόμενο, ωστόσο οι εταιρείες εμπορίας ανησυχούν ότι η αδυναμία των μηχανισμών ελέγχου θα έχει τελικά ως αποτέλεσμα την έξοδο από την αγορά ακόμα και όσων σέβονται το νόμο.

Σύμφωνα με την "Καθημερινή της Κυριακής", παράγοντας της εμπορίας καυσίμων εκτιμά ότι η αδυναμία της Πολιτείας αποδεικνύεται και από την εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο, την ώρα που δεν διευκολύνει τη διεξαγωγή ελέγχων.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, από τα 2.600 δείγματα από πρατήρια το 2011 το ένα πέμπτο ήταν νοθευμένο.

Η μεγαλύτερη νοθεία διαπιστώθηκε στο πετρέλαιο κίνησης (29% σε 1.500 δείγματα) και στη βενζίνη Σούπερ με ποσοστό νοθείας 20%. Στην απλή αμόλυβδη το ποσοστό ήταν 15%.

Όπως αναφέρεται το δημοσίευμα, το ανησυχητικό είναι οι αυξητικές τάσεις που παρουσιάζει το φαινόμενο από το 2009 και μετά.

Συγκεκριμένα τα νοθευμένα δείγματα, από το 9,36% το 2009, αυξήθηκαν σε 17% το 2010 και 21% το 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 96% των "μη κανονικών δειγμάτων" το 2011 αφορούσε την πρόσμειξη πετρελαίου κίνησης με το πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλα πρόσθετα.