Έργο υλοποίησης νέου λογισμικού στον Όμιλο Volkswagen στη Γερμανία, ανέλαβε η Intrasoft International, μέλος του ομίλου Ιντρακόμ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο -ύψους 0,5 εκατ. ευρώ για την α' φάση- αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης του συμβολαίου συντήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Intrasoft International θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει μία βάση δεδομένων, η οποία θα συγκρίνει τις διαστάσεις όλων των γεωμετρικών δεδομένων ανά κατηγορία των ανταγωνιστών του Ομίλου Volkswagen, απεικονίζοντας γραφικά δισδιάστατα και τρισδιάστατα στοιχεία των ανταγωνιστών και συγκεκριμένα παραμέτρους της κατασκευής ενός αυτοκινήτου με όλες τις ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες, κατηγοριοποιημένων και δομημένων ανάλογα με την πλατφόρμα, την κλάση, τον κινητήρα και άλλα συναφή συγκριτικά δεδομένα.

Το αποτέλεσμα δίνει άμεσα στα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης της Volkswagen μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα στάδια ανάπτυξης των ανταγωνιστών. Η επέκταση του συστήματος θα γίνει σε β' φάση και για την Audi AG.

Το έργο αυτό είναι μια συνεργασία με την εταιρεία Prostep, η οποία έχει δημιουργηθεί από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, για να υλοποιεί εξειδικευμένες εφαρμογές για την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροπορική βιομηχανία.