Στο 13,3% αυξήθηκε τον Δεκέμβριο το ποσοστό ανεργίας του ενεργού πληθυσμού στην Πολωνίασε σύγκριση με τον Νοέμβριο που ήταν 12,9% και τον Οκτώβριο που ανήλθε σε 12,5%, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εργασίας της χώρας. 

Ο αριθμός των ανέργων στο τέλος του Δεκεμβρίου έφτανε τα 2,14 εκατομμύρια, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση. 

Συνολικά ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 155.000 στη διάρκεια του 2012. 

Το πολωνικό υπουργείο Εργασίας αποδίδει την αύξηση αυτή της ανεργίας κυρίως στην επιβράδυνση της οικονομίας της χώρας. 

Η Πολωνία, η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει διατηρήσει την ανάπτυξή της μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίση, εκτιμά ότι θα σημειώσει αύξηση του ΑΕΠ της κατά 2,2% το 2013, έναντι +2,5% που προβλεπόταν για το 2012 και του +4,3% που επετεύχθη το 2011. 

Τον Δεκέμβριο του 2011, η ανεργία στην Πολωνία έπληττε το 12,5% του ενεργού πληθυσμού.