Οι τράπεζες της Ευρωζώνης θα πιεσθούν από τα επισφαλή δάνεια και το ρυθμιστικό περιβάλλον, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στο Eurozone Financial Services Forecast (EEFSF) της Ernst & Young.


«Το 2013, θα είναι μία ακόμα δύσκολη χρονιά, που θα αντιμετωπίσουν οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες των χωρών της Ευρωζώνης. Οι προοπτικές του δανεισμού στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης εμφανίζουν βελτίωση, σε αντίθεση με εκείνες της Νότιας Ευρώπης, όπου το μέλλον διαγράφεται δυσοίωνο, καθώς οι τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα πλήθος μη εξυπηρετούμενων δανείων, εξαιτίας της ύφεσης και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών πιέσεων», όπως αναφέρει η Ernst & Young. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι προβλέψεις για τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν επιδεινωθεί και πάλι, καθώς η ποιότητα των πιστώσεων στην Ευρωζώνη επιδεινώθηκε από το αναμενόμενο. Εκτιμάται ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφθασαν το 6,8%, το 2012 και θα φτάσουν το ιστορικά υψηλό για τη ζώνη του ευρώ ποσοστό του 7,6%, το 2013 (1% πάνω από την προηγούμενη πρόβλεψη). 

Η διαφορά Βορρά – Νότου έχει παγιωθεί 

Σύμφωνα με την Ernst&Young, οι τράπεζες βρίσκονται μόλις στα δυο τρίτα της διαδικασίας απομόχλευσης, καθώς αναμένεται περαιτέρω συρρίκνωση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου κατά 123 δισ. ευρώ, το 2013. Ο δείκτης της σχέσης δανείων προς καταθέσεις θα έχει μειωθεί στα τέλη του 2012 σε περίπου 111%, σε σχέση με το υψηλό προ-κρίσης επίπεδο του 124%, το 2006. Η διαδικασία αυτή θα συνεχισθεί, καθώς η σχέση ενδέχεται να φθάσει στο 104%, το 2016. Ως εκ τούτου, τα δανειακά χαρτοφυλάκια παραμένουν υπό πίεση. Η καταναλωτική πίστη, μετά από σημαντικές μειώσεις, το 2011 και το 2012, αναμένεται να μειωθεί και πάλι οριακά σε όλη την Ευρωζώνη κατά 1,2%, ενώ ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9%. Ωστόσο, τα καταναλωτικά δάνεια αναμένεται να αυξηθούν, το 2014, κατά 1,5%, καθώς η οικονομία θα επιστρέφει σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι προοπτικές για το δανεισμό προς τις επιχειρήσεις, το 2013, δείχνουν ότι οι δανειοδοτήσεις θα αυξηθούν στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, μεταξύ 1% και 2,5%, ενώ αναμένεται να μειωθούν στην Ιταλία κατά 0,5% και την Ισπανία κατά 4%. Ωστόσο, η σύγκριση των στοιχείων, στη διάρκεια μίας διετίας, (τα στοιχεία του 2011, σε σχέση με τις προοπτικές, για το 2013) φανερώνει ότι οι αποκλίσεις Βορρά – Νότου διατηρούνται. Τα δάνεια στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, έχουν αυξηθεί κατά 18 δισ. ευρώ, 72 δισ. ευρώ και 28 δισ. ευρώ, αντίστοιχα, ενώ, στο ίδιο διάστημα, ο δανεισμός στην Ιταλία μειώθηκε κατά 43 δισ. ευρώ και στην Ισπανία κατά 100 δισ. ευρώ. 

Μείωση 5% στα κέρδη των ασφαλιστικών εταιρειών το 2012 

Η αρνητική απόδοση των επενδύσεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η οποία εμποδίζεται από την ύφεση, σημαίνει ότι τα κέρδη των ασφαλιστών, προβλέπεται να είναι χαμηλά, το 2012. Οσον αφορά στις προβλέψεις, αναμένεται μείωση κερδών κατά 5%, ακολουθώντας μία σωρευτική πτώση της τάξεως του 12%, κατά τα δύο τελευταία έτη. Το ποσοστό της ανεργίας αναμένεται να φθάσει σε υψηλά επίπεδα, κατά τη διάρκεια του 2013, αγγίζοντας τα 20 εκατομμύρια. Ως αποτέλεσμα, θα είναι οι συνταξιοδοτικές εισφορές να μειωθούν και τα ασφάλιστρα ζωής να δεχθούν μεγαλύτερη πίεση. Η ιταλική αγορά ασφαλειών ζωής έχει πληγεί περισσότερο, με πτώση των ασφαλίστρων κατά 25%, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Μία περαιτέρω πτώση 4% αναμένεται και το 2013, καθώς τα ιταλικά νοικοκυριά θα συνεχίζουν να βλέπουν τα πραγματικά τους εισοδήματα τους να μειώνονται. Η αγορά, πέραν των ασφαλειών ζωής, θα συνεχίσει να επηρεάζεται από τη μείωση των μεγεθών, που συνδέονται με τον τομέα της κατανάλωσης, καθώς οι καταναλωτές μειώνουν τις δαπάνες τους – για παράδειγμα οι κυκλοφορίες νέων αυτοκινήτων αναμένεται να μειωθούν κατά 5% φέτος, με τη συνολική μείωση στη διετία να φθάνει το 15%. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη των εκτός κλάδου ζωής ασφαλίστρων αναμένεται να περιορισθεί στο 2%, για τα επόμενα δύο χρόνια, πολύ κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο του 6,2%.

Η αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 9,6%, το 2012 ξεπέρασε τις προβλέψεις 

«Τα υπό διαχείριση κεφάλαια (Asset Under Management) αναμένεται να έχουν αναπτυχθεί κατά 9,6%, το 2012, ανακτώντας τις απώλειες του 6,9%, το 2011 και προβλέπεται να αναπτυχθούν επιπλέον στο 6,5%, το 2013. Ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης των καλών επιδόσεων, στα τέλη του χρόνου, θα είναι οι τίτλοι αυξημένου κινδύνου, οι οποίοι θα συνδέονται, επίσης, στενά με την αισιοδοξία για τη διατήρηση της Ευρωζώνης. Οι επενδύσεις σε υποδομές θα αυξηθούν, καθώς οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές αναζητούν προστασία από τον πληθωρισμό. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία έχουν κατά μέσον όρο επενδεδυμένα σε υποδομές το 3,3% των περιουσιακών τους στοιχείων, όμως, το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε τουλάχιστον 5%, μέχρι το 2016», όπως επισημαίνει η Ernst&Young.