Το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της Εθνικής προς τους μετόχους της Εurobank-Ergasias, ενέκρινε υπό προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Η προσφορά της Εθνικής γίνεται με σχέση ανταλλαγής 58 νέες μετοχές για κάθε 100 μετοχές της Eurobank, ενώ η αξία των νέων μετοχών είναι 1 ευρώ η μία.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι μέτοχοι της Eurobank, που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 43,6% του µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν τις μετοχές τους στη Δημόσια Πρόταση.

 

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, η Εθνική θα προβεί σε συγχώνευση µε την Eurobank.