Αμετάβλητο στο 5,25% διατήρησε το της βασικό επιτόκιο η κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας (BNR).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Συμβούλιο Διευθυντών της τράπεζας θα συνεχίσει να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή «τις εξελίξεις στο εσωτερικό και το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, ούτως ώστε με τις κατάλληλες προσαρμογές και την αξιοποίηση των "εργαλείων" που έχει στη διάθεσή του, να διασφαλίσει τη μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών και την οικονομική σταθερότητα».

Η BNR αναφέρει, επίσης, ότι «η κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής παρέμεινε συνεπής ως προς τον στόχο της εδραίωσης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό και την επίτευξη του στόχου της διατήρησης του πληθωρισμού γύρω από τον στόχο μεσοπρόθεσμα».