Στις 29 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) κατά την οποία θα συζητηθεί η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας.


Ειδικότερα θα ψηφιστεί η κατάργηση της υποχρέωσης να υπάρχει ελάχιστη συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των Ελληνικών Πετρελαίων και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την πώληση του 35,48% που κατέχει σήμερα το δημόσιο στην εισηγμένη εταιρεία.

Σχετική πρόβλεψη ενσωματώθηκε στον τελευταίο νόμο γενικότερα για τις υπό κρατικοποίηση ΔΕΚΟ. Η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του 2013.