Την ακύρωση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τη μετάθεσή της σε επόμενη γενική συνέλευση αποφάσισε την Τρίτη η δεύτερη επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική ΑΕ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στην δεύτερη επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας παρέστησαν νόμιμα τρεις μέτοχοι αυτοπροσώπως, οι οποίοι εκπροσωπούν συνολικά 12.146.310 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 35,80012% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η εταιρεία επισημαίνει ότι στη ΓΣ συζητήθηκε το κάτωθι θέμα ημερησίας διατάξεως, όπως αυτό είχε ανακοινωθεί με την από 22.11.2012 πρόσκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας: Λήψη απόφασης για την υλοποίηση ή μη της απόφασης της Β’ επαναληπτικής Τ.Γ.Σ. της 22ας Ιουλίου 2011 περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

 

«Επί του θέματος αυτού, δεν είχε ληφθεί απόφαση κατά τη συνέλευση της 17.12.2012 και κατά την Α’ επαναληπτική της 28.12.2012, λόγω μη επιτεύξεως της κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούμενης απαρτίας. Η απόφαση επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως ήταν η εξής: Η γενική συνέλευση, με πλειοψηφία 100% επί των παρισταμένων μετόχων, η οποία αντιστοιχεί σε 12.146.310 θετικές ψήφους, αποφάσισε την ακύρωση της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού  κεφαλαίου και τη μετάθεσή της σε επόμενη γενική συνέλευση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.