Δυσοίωνες προδιαγράφονται οι προοπτικές για την αγορά στέγης στην περιφέρεια της Ευρωζώνης το 2013, εκτιμά ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch, επικαλούμενος την πενιχρή διαθεσιμότητα σε ενυπόθηκα δάνεια, την υψηλή ανεργία, την αναιμική οικονομική ανάπτυξη και την εξασθενημένη καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Ο οίκος προβλέπει ότι οι τιμές στέγης θα μειωθούν φέτος επιπλέον 15% στην Ελλάδα και στην Ισπανία, 13% στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, καθώς και 20% στην Ιρλανδία. Ο επιμέρους δείκτης για τις τιμές στέγης στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε τη μεγαλύτερη σε τοπικό επίπεδο μείωση στην Ελλάδα, καθώς έδειξε πτώση 30% από το τέταρτο τρίμηνο του 2008 έως το τρίτο τρίμηνο του 2012, σύμφωνα πάντα με το Fitch.

Ιδιοκατοίκηση

Ωστόσο, η σχετική ανθεκτικότητα (συγκριτικά με την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας) των τιμών στέγης στην Ελλάδα αποδίδεται κατά τον οίκο σε μια σειρά από παράγοντες, όπως το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης (80%), το μεγάλο αριθμό των μικρών, οικογενειακών κατασκευαστικών εταιρειών που δεν είναι εξαρτημένες από τραπεζικά δάνεια (χάρη στα σημαντικά κέρδη που απεκόμισαν πριν από την κρίση), το υψηλό κατασκευαστικό κόστος και τη χαμηλή συχνότητα των μεταπωλήσεων στην αγορά του real estate.

Επιπλέον, ο οίκος δίδει ιδιαίτερα απαισιόδοξες προοπτικές για την Ελλάδα και την Ιρλανδία όσον αφορά στις στάσεις πληρωμών ενυπόθηκων δανείων, με το μέσο όρο ποσοστό πτωχεύσεων να προβλέπεται ότι θα φθάσει το 18% και 25% αντίστοιχα.

Αντίθετα, οι προοπτικές για τις υπόλοιπες αγορές προδιαγράφονται περισσότερο σταθερές, ειδικά για τη Γερμανία και την Αυστραλία, ενώ οι ΗΠΑ αναμένεται να επιστρέψουν στην ανάκαμψη το 2013.

Αύξηση στη Γερμανία

Κατά τον οίκο Fitch, η Γερμανία έχει τα πιο ισχυρά θεμελιώδη στην αγορά στέγης και οι τιμές αναμένεται να συνεχίσουν να παρουσιάζουν αύξηση τα προσεχή έτη. Μικρότερη περαιτέρω διόρθωση στις τιμές, η οποία όμως δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 10%, προβλέπεται για τη Βρετανία, την Ολλανδία, τη Γαλλία και το Βέλγιο.

Παρότι όμως παρατηρείται μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε νέα δάνεια σε ορισμένες χώρες, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για ενυπόθηκα δάνεια αναμένεται να παραμείνει το βασικό «αγκάθι» καθ' όλη τη διάρκεια του 2013. Και αυτό διότι οι τράπεζες διατηρούν το αυστηρό τους πλαίσιο με την προθυμία και την ικανότητά τους να δανείζουν να είναι ιδιαίτερα συγκρατημένες, ειδικά στις χώρες στην περιφέρεια της Ευρωζώνης.