Άνοδο 0,3% και μείωση 9,2% κατέγραψαν οι σλοβενικές εξαγωγές και οι εισαγωγές, αντίστοιχα, το Νοέμβριο του 2012 (σε ετήσια βάση) με αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά 101,8% η αναλογία εισαγωγών-εξαγωγών, ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της Σλοβενίας.


Το Νοέμβριο του 2012 η αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 1,86 δισ. ευρώ και των εισαγωγών σε 1,83 δισ. ευρώ.
 


Το εννεάμηνο του 2012, οι εξαγωγές αυξήθηκαν, σε ετήσια βάση, κατά 1% και η αξία τους διαμορφώθηκε σε 19,32 δισεκατομμύρια ευρώ. Πτωτική τάση κατέγραψαν οι εισαγωγές με μείωση 1,7% και αξία 20,29 δισεκατομμυρίων ευρώ.


Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν σημαντικοί εμπορικοί εταίροι της Σλοβενίας, καθώς το Νοέμβριο του 2012 απορρόφησαν το 70% του συνόλου των εξαγωγών αξίας 1,3 δισ.ευρώ, ενώ από αυτές εισήχθη το 74,6% του συνόλου των εισαγωγών, αξίας 1,37 δισ.ευρώ.


Το Νοέμβριο του 2012 οι σλοβενικές εταιρείες εξήγαγαν αγαθά 560 εκατομμυρίων ευρώ σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ εισήγαγαν απ' αυτές αγαθά αξίας 465,4 εκατομμυρίων ευρώ.