Νέα αύξηση κατέγραψε το ποσοστό ανεργίας τον Οκτώβριο, καθώς διαμορφώθηκε στο 26,8% έναντι 19,7% τον Οκτώβριο του 2011 και 26,2% το Σεπτέμβριο του 2012.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Οκτώβριο του 2012 οι άνεργοι ήταν 1.345.715, όταν τον Οκτώβριο του 2011 ήταν 977.614, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 368.101. Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες εκτοξεύτηκε στο 30,4%, ενώ στους νέους 15-24 ετών στο 56,6%.

Σε επίπεδο περιφέρειας το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζει πλέον η Αττική με ποσοστό ανεργίας 28,3% και ακολουθεί με 28,2% η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 309.335 άτομα.