Το 2013 μπορεί να είναι ένα καθοριστικό έτος για την έξοδο της Ευρωζώνης από τα προβλήματα δημόσιου χρέους, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch σε σχετική έκθεσή του, οπου τονίζει πως «κλειδί» για την επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης αποτελεί η αποφασιστικότητα των κυβερνήσεων και των Βρυξελλών να συνεχίσουν στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων.


Ο οίκος Fitch επισημαίνει ακόμα στην έκθεσή του υπό τον τίτλο «Κρίση χρέους της Ευρωζώνης: Το 2013 μπορεί να είναι έτος καμπής», ότι «το εκλογικό ημερολόγιο παραμένει ένας βασικός παράγοντας για την εκτίμηση της μελλοντικής πορείας των πολιτικών καθώς και για την πρόοδο στην αντιμετώπιση της κρίσης».


Ο οίκος αναφέρει ότι «οι κύριες εκλογές το 2012 στην Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ολλανδία οδήγησαν σε κυβερνήσεις οι οποίες είχαν μία συνολικά εποικοδομητική άποψη όσον αφορά τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κρίσης» και προσθέτει: «Η βασική μας υπόθεση είναι ότι και οι εκλογές που θεωρούμε πιο σημαντικές το 2013 - στην Ιταλία το Φεβρουάριο και στη Γερμανία και την Αυστρία το Φθινόπωρο - θα οδηγήσουν αντίστοιχα στη συνέχιση της τρέχουσας πολιτικής».


Ο Fitch θεωρεί ότι το 2013 μπορεί να σημειώσει την αρχή για να ξεπεράσει η Ευρωζώνη με βιώσιμο τρόπο την αστάθεια και τον κατακερματισμό των αγορών που την επηρέασαν τα προηγούμενα χρόνια. 


Μπορεί, προσθέτει ο οίκος, να είναι, επίσης, το έτος της επιστροφής ορισμένων από τις λεγόμενες «χώρες σε πρόγραμμα» δανεισμού, όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, σε πιο σημαντικές εκδόσεις ομολόγων στις κεφαλαιαγορές. 


«Ωστόσο», συνεχίζει ο οίκος, «πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη των επενδυτών θα επανέλθει μόνο αν οι χώρες-μέλη συνεχίσουν να κάνουν πρόοδο όσον αφορά την επανεξισορρόπηση των οικονομιών τους, τόσο με τη σταθεροποίηση του δημόσιου χρέους τους με διαρθρωτικό τρόπο όσο και με την περαιτέρω μείωση των εξωτερικών ελλειμμάτων τους». 


Στην έκθεση τονίζεται ότι για να επιτευχθεί αυτό, «θα χρειασθεί μία πειθαρχημένη και διαφανής αντίδραση των πολιτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο» και επισημαίνεται, ταυτόχρονα, πως «μπορεί να είναι αναγκαίες και ασφαλιστικές δικλείδες όσον αφορά το κοινωνικό συμβόλαιο, για να βοηθηθεί η συνοχή των χωρών-μελών που υποφέρουν από υψηλή ανεργία και στάσιμο ή μειούμενο επίπεδο διαβίωσης».


«Κατά την άποψή μας», σημειώνει ο Fitch, «πρόκειται για μία δύσκολη, αλλά εφικτή ατζέντα, αν και οι κίνδυνοι εφαρμογής φαίνονται να είναι μεγάλοι. Αυτοί οι κίνδυνοι αποτελούν τον κύριο λόγο για το γεγονός ότι οι προοπτικές μας όσον αφορά το αξιόχρεο της πλειονότητας των χωρών της Ευρωζώνης είναι ακόμη αρνητικές».