Το 50% των Ελλήνων θα ήθελε να είναι αυτοαπασχολούμενοι καθώς, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την επιχειρηματικότητα, θεωρούν ότι η αυτοαπασχόληση  τους προσφέρει ανεξαρτησία και αυτοεπιβεβαίωση (66%), ελευθερία στην επιλογή χώρου και χρόνου εργασίας (23%), καλύτερες εισοδηματικές προοπτικές (26%), ευνοϊκό οικονομικό κλίμα (7%), αξιοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας (5%), αποφυγή της αβεβαιότητας, που ενέχεται στην υπαλληλία (3%) κ.α.  

Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό, μετά τους Λιθουανούς, στην κλίμακα της ΕΕ των 27, την ώρα η γενική τάση στους Ευρωπαίους είναι πτωτική.  Συγκεκριμένα, το 2009 είχαν απαντήσει θετικά σε ποσοστό 45% (σσ. των Ευρωπαίων) και το 2012 σε ποσοστό 37%.  


«Αρκετά» ή «πολύ πιθανό» να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι απαντούν οι Έλληνες κατά 30%. Κατά 68% θεωρούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο «καθόλου» ή «πολύ δύσκολο». Κυρίως, λένε όσοι βλέπουν απομακρυσμένη μια τέτοια πιθανότητα, επειδή η συγκυρία δεν προσφέρει το κατάλληλο οικονομικό κλίμα για μια «εκκίνηση» (33%), επίσης επειδή δεν υπάρχει «επαρκές κεφάλαιο / χρηματοδοτικές πηγές» (26%), ή είναι ασύμβατη μια τέτοια δραστηριότητα με τις «οικογενειακές δεσμεύσεις» (10%), ή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες δεξιότητες για την αυτο-απασχόληση (7%).  


Οι Έλληνες, θα ήθελαν «πολύ» ή «αρκετά» να γίνουν αφεντικά του εαυτού τους κατά 50%, ενώ στον αντίποδα στέκεται το 49%. Μικρή εξοικείωση με την επιχειρηματικότητα στη διάρκεια της σχολικής ή της πανεπιστημιακής του εκπαίδευσης δηλώνουν 17% των Ελλήνων, ενώ 83% δηλώνουν πως στη διάρκεια της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν ανέπτυξαν καμιά τέτοια δραστηριότητα.  


Ποσοστό 32% του δείγματος, εξάλλου, δήλωσαν πως έχουν εμπλακεί με την επιχειρηματική δράση στο παρόν ή το παρελθόν, ενώ 68% απάντησαν αρνητικά. Η επιχειρηματικότητα, πάντως, για τους Έλληνες εκλαμβάνεται ότι συνεισφέρει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης (87%), στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών (75%), στην αξιοποίηση της δουλειάς των άλλων (69%), ενώ τέλος 67% πιστεύουν πως οι επιχειρηματίες «φροντίζουν για την τσέπη τους».  


Καταληκτικά, οι Έλληνες στο ερώτημα «ποια είναι η κυριότερη ανησυχία σας» αν ξεκινούσατε σήμερα μια δουλειά, κατά 52% δηλώνουν «η πτώχευση», και ακολουθουν: η ανησυχία για άστατο ή μη εγγυημένο εισόδημα (37%), ο φόβος να χαθεί η προσωπική περιουσία (24%) ή να εξελιχθεί σε «προσωπική αποτυχία» (23%), η έλλειψη εργασιακής ασφάλειας (15%) και η ανάγκη να αφιερώσει κάποιος πολλή ενέργεια και χρόνο (9%).