Ο οίκος αξιολόγησης αξιόχρεου Fitch υποβάθμισε σήμερα την πιστοληπτική ικανότητα της Νότιας Αφρικής σε ΒΒΒ από ΒΒΒ+, με σταθερή προοπτική, λέγοντας ότι η πιστωτική δύναμη της χώρας, μειώνει την πιθανότητα μιας επικείμενης περαιτέρω υποβάθμισης.


Ο Fitch ακολούθησε τους οίκους S&P και Moody's, οι οποίοι υποβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας πέρυσι.
 
O οίκος αξιολόγησης δήλωσε ότι προχώρησε στην κίνηση αυτή υπό το φως της βραδείας οικονομικής ανάπτυξης σε σύγκριση με άλλες αναδυόμενες αγορές και του αυξανόμενου δημόσιου χρέους, το οποίο θα φθάσει το 41% του ΑΕΠ φέτος, σε σχέση με το 27% που ήταν το 2008.
 

Σημειώνει επίσης τη «μείωση της ανταγωνιστικότητας», τονίζοντας τα θέματα εργασιακών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων των βίαιων απεργιών, και τις ρυθμίσεις μισθών πάνω από την παραγωγικότητα.


Το ποσοστό ανεργίας, που φθάνει το 25% εκτιμάται επίσης ανησυχητικό.


Στο σκεπτικό της υποβάθμισης σημειώνεται επίσης ότι εξακολουθούν να παραμένουν αβεβαιότητες στην πολιτική του τομέα των ορυχείων, ιδιαίτερα σε θέματα φορολογίας, παρά την απόρριψη της οριστικής εθνικοποίησης από το κυβερνών Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο στο συνέδριο του κόμματός το Δεκέμβριο.


Η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής δήλωσε ότι λαμβάνει ήδη μέτρα για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Fitch, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής.