Η έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι του ποσού των 2 δισ. ευρώ θα αποτελέσει το κύριο θέμα της έκτακτης γενικής συνέλευσης της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου.
Παράλληλα, θα συζητηθεί η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιανουαρίου και η β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 29 Ιανουαρίου.