Την ανανέωση της σύμβασης της Ουρανίας Αικατερινάρη, ως αναπληρώτρια Διευθύνουσα Συμβούλου, ανακοίνωσε η ΔΕΗ.
«Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 10 Ιανουαρίου 2013, αποφάσισε την ανανέωση της τριετούς θητείας της κυρίας Ουρανίας Αικατερινάρη ως Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστηρικτικών Λειτουργιών.Το Βιογραφικό Σημείωμα της κυρίας Αικατερινάρη είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας» αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.