Στην εξαγορά του 100% της εταιρείας ΦΩΣ ΕΛΕΑΣ Ενεργειακή ΑΕ έναντι τιμήματος 185.000 ευρώ προχώρησε η εταιρεία Εξάλκο ΑΕ Βιομηχανία Αλουμινίου, θυγατρική της εισηγμένης εταιρείας Βιοκαρπέτ ΑΕ Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την εξαγορά πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 400.000 ευρώ.

Η νέα εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή φωτοβολταικών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία επίσης δραστηριοποιείται η εταιρεία Εξάλκο ΑΕ Βιομηχανία Αλουμινίου.