Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα αναληθή και ανεύθυνα δημοσιεύματα ότι απερρίφθη η έφεση της εταιρείας Εδραση-Χ.Ψαλλίδας ΑΤΕ και ότι η εταιρεία οδεύει προς πτώχευση" επισημαίνει η διοίκηση με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, χθες 10/01/2013 συζητήθηκε ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, η έφεση της εταιρείας κατά της απόφασης 1377/26-11-2012 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε απορριφθεί το αίτημα της εταιρείας για την επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής με την πλειοψηφία των πιστωτών της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 99 του Ν.3688/07.

Το Εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα των αντιδίκων (μικρής μερίδας πιστωτών και εργαζομένων) για να αναβληθεί η συζήτηση της εφέσεως και της αίτησης της εταιρείας για την διατήρηση της προστασίας από τους πιστωτές της μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της εφέσεως.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το δικαστήριο συζήτησε και δεν χορήγησε προσωρινή διαταγή, δηλώνοντας δια της προέδρου του, ότι πρέπει να αναμένεται σύντομα η έκδοση της απόφασης τόσον επί της εφέσεως όσον και επί της αιτήσεως προσωρινής προστασίας.