Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο χρόνων έφτασε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη χώρα το Δεκέμβριο σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Η άνοδος του δείκτη έφτασε στις 84,1 μονάδες. Προέρχεται από την ανάκαμψη των προσδοκιών σε όλους τους τομείς, πλην των κατασκευών, αλλά και στη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

Επίσης παρά τις σημαντικές επιβαρύνσεις που θα έχουν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού η εκταμίευση της δόσης φαίνεται οτι σταμάτησε την αβεβαιότητα που είχαν οι πολίτες για την πορεία της χώρας.