Στην τελική φάση του διαγωνισμού προχωρούν και οι πέντε φορείς, που είχαν υποβάλει ενδεικτικές προσφορές για την αποκρατικοποίηση του ομίλου ΔΕΠΑ, σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), το οποίο συνεδρίασε σήµερα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι πέντε φορείς, που υπέβαλαν ενδεικτικές προσφορές και προχωρούν στην τελική φάση, είναι οι εξής:
- Gazprom για την ∆ΕΠΑ
- Μ&Μ GasCo για την ∆ΕΠΑ
- Negusneft (Sintez Group) για την ∆ΕΠΑ και τον ∆ΕΣΦΑ
- PPF & ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την ∆ΕΣΦΑ
- Socar για την ∆ΕΣΦΑ. 

Η συζήτηση για την έγκριση των τευχών του διαγωνισµού θα ολοκληρωθεί στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του ΤΑΙΠΕ∆, που θα πραγµατοποιηθεί την επόµενη εβδοµάδα.