Στο 11,4% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη Βουλγαρία τον Δεκέμβριο του 2012, ελαφρώς αυξημένη, μόλις κατά 0,1% έναντι του Νοεμβρίου, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Απασχόλησης της βαλκανικής αυτής χώρας.

Οκτώ περιφέρειες της Βουλγαρίας είχαν μικρότερο ποσοστό ανεργίας σε σχέση με το μέσο όρο: Η Σόφια (ποσοστό 3,6%), το Γκάμπροβο (7,3%), η Βάρνα (8,2%), το Μπουργκάς (9,5%), το Πλόβντιβ (10%), το Ρούσε (10,3%), το Πέρνικ (10,4%) και η Στάρα Ζάγορα (10,6%).Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφηκε στο Βίντιν (22%) και ακολουθούν άλλες τρεις περιοχές (Μοντάνα, Βράτσα και Σμόλιαν) με ποσοστά 20,8%, 20,4% και 20,2%, αντίστοιχα.
 

Από τους συνολικά 35.292 νέους εγγεγραμμένους άνεργους στα γραφεία απασχόλησης της κεντρικής υπηρεσίας, οι 17.826 προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.