Αύξηση 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Νοέμβριο πέρυσι, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2011, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2011 προς το 2010.
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
α. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων κατά 7,8%,
και β. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 4,5%.

Επίσης, οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
• Στη μείωση του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς κατά 19,3%
• Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς κατά 54,9%.

Μείωση και στις νέες παραγγελίες

Η μεγάλη μείωση από το εξωτερικό των νέων παραγγελιών προς την εγχώρια βιομηχανία, είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιάσει μείωση 15,5% ο γενικός δείκτης νέων παραγγελιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) το Νοέμβριο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2011, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2011 προς το 2010.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η μείωση αυτή οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: α. Στην αύξηση του δείκτη νέων παραγγελιών εγχώριας αγοράς κατά 2,8%, και β. Στη μείωση του δείκτη νέων παραγγελιών εξωτερικής αγοράς κατά 24,3%.