Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις της νέας διοίκησης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με τους εργαζόμενους για το θέμα της μείωσης του κόστους μισθοδοσίας της νέας τράπεζας. Ο νέος επικεφαλής, Χάρης Σιγανός ήρθε σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και οι δύο πλευρές αποδέχθηκαν την πρόταση να υπάρξουν περικοπές 30% στις μισθολογικές απολαβές με βάση τη Συλλογική Σύμβαση, ώστε να μην γίνει καμία απόλυση στο νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ακόμη σύμφωνα με πληροφορίες συμφωνήθηκε να υπάρξει και πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης στην τράπεζα.


Υπενθυμίζεται ότι χθες η κυβέρνηση προχώρησε στο διαχωρισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, μετά από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3601/2007, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο εντάσσεται σε καθεστώς εξυγίανσης και ιδρύεται μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, με την επωνυμία «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο», στο οποίο μεταφέρονται το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και Δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων) της παλιάς τράπεζας.

Η νεοϊδρυθείσα τράπεζα έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε κεφαλαιακά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο είναι και ο μοναδικός μέτοχος της νέας τράπεζας.

Η νέα τράπεζα είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη (έλαβε κεφαλαιακή ενίσχυση 4,6 δισ. ευρώ) και έχει πρόσβαση σε ρευστότητα από το Ευρωσύστημα, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, και συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της, με στόχο το ταχύτερο δυνατόν να διατεθούν οι μετοχές της προς πώληση.

Σε λίγο αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις από το ΤΤ.