Επιτυχηµένη εκτόξευση του πυραύλου IRIS-T SL (Surfaced Launched - Εκτόξευση από το Έδαφος) ανακοινώθηκε από τη Γερµανική εταιρεία Diehl BGT Defence (DBD).

H επιτυχία αυτή επιβεβαίωσε την κορυφαία απόδοση του συστήµατος Ζεύξης ∆εδοµένων (Data Link), το οποίο µετέδωσε τις πληροφορίες για την καθοδήγηση του πυραύλου που έπληξε τον τηλεκατευθυνόµενο στόχο. «Η µετάδοση δεοµένων προς τον πύραυλο λειτούργησε τέλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης», δήλωσε επίσηµη πηγή της DBD µετά την ολοκλήρωση της εκτόξευσης.

Η νέα γενιά, ελεγχόµενη από λογισµικό, Ζεύξης ∆εδοµένων του πυραύλου αεράµυνας IRIS-T SL έχει σχεδιαστεί από την INTRACOM Defense Electronics (IDE), στο πλαίσιο της σύµβασης πλήρους ανάπτυξης που της ανατέθηκε το 2007, µετά από διεθνή διαγωνισµό για την καταλληλότερη διαθέσιµη τεχνολογία για σύγχρονα πυραυλικά συστήµατα.

Η επιτυχής εκτόξευση προβάλλει και για µια ακόµη φορά επιβεβαιώνει τη διεθνούς επιπέδου τεχνολογία και εµπειρία της IDE στον τοµέα των ασύρµατων συστηµάτων υψηλών ταχυτήτων, που χαρακτηρίζονται από την αξιοπιστία της ζεύξης επικοινωνίας, την ασφάλεια και τον υψηλό βαθµό ανθεκτικότητας σε παρεµβολές.