«Πράσινο φως» για την επιβολή φόρου επι των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, γνωστιού και ως «φόρου Τόμπιν» έδωσε στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και ακόμη οκτώ κράτη μέλη της ευρωζώνης, το Συμβούλιο υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ecofin). 

Η έγκριση ανοίγει το δρόμο για την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου επί των συναλλαγών, στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Αυστρία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία και την Σλοβενία.

«Η απόφαση για τον φόρο επί των χρηματοικονομικών συναλλαγών, μέσω διευρυμένης συνεργασίας, ελήφθη» ανέφερε αξιωματούχος, ο οποίος ήταν παρών στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών.

Κατά την ψηφοφορία απείχαν η Βρετανία, το Λουξεμβούργο, η Τσεχία και η Μάλτα", σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο.