Η δυνατότητα χορήγησης ανισόποσων δόσεων για την αποπληρωμή οφειλών στο Δημόσιο θα αύξανε την πολυπλοκότητα και θα δημιουργούσε, ενδεχομένως, ζητήματα καταστρατήγησης, αναφέρει ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, σε έγγραφό του. 


Το έγγραφο διαβιβάστηκε σε απάντηση αναφοράς τού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, που είχε κατατεθεί από τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, Απόστολο Κακλαμάνη. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο ζητούσε να δοθεί η δυνατότητα κυμαινόμενης δόσης, ώστε οι επιχειρήσεις με εποχικό χαρακτήρα να έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής.


Στην απάντησή του ο υφυπουργός Οικονομικών αναφέρεται στη ρύθμιση του νόμου 2648/1998, με την οποία δίνεται -υπό προϋποθέσεις- η δυνατότητα αποπληρωμής μέχρι και σε 48 δόσεις, και υπενθυμίζει ότι με τον ίδιο νόμο δύναται να χορηγηθεί στους οφειλέτες, άπαξ και υπό προϋποθέσεις, διοικητική αναστολή πληρωμής μέρους ή του συνόλου συγκεκριμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής, για διάστημα μέχρι πέντε μηνών.


«Το υπουργείο μελετά δυνατότητες αντιμετώπισης δυσλειτουργιών τού υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή πρακτική, δεν είναι σκόπιμο να προβλέπει μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την καθιέρωση ενός πάγιου και αποτελεσματικού συστήματος ρυθμίσεων-διευκολύνσεων, για την αποπληρωμή των οφειλών και την εδραίωση μιας σύγχρονης αντίληψης φορολογικής συμμόρφωσης», αναφέρει ο υφυπουργός Οικονομικών.